Agnieszka Makulska

psycholog, certyfikowany psychoterapeuta

Jestem psychologiem, psychoterapeutą. Pracuję z osobami dorosłymi i z nastolatkami od 16 roku życia prowadząc psychoterapię indywidualną i wsparcie psychologiczne, pomagam również w problemach wychowawczych.


Pracuję w podejściu integracyjnym, dobierając metody pracy do potrzeb indywidualnych każdego Klienta. Bliska jest mi zwłaszcza terapia humanistyczno – doświadczeniowa: terapia zorientowana na klienta, terapia doświadczeniowa, terapia skoncentrowana na emocjach EFT, gestalt i focusing.
W swojej pracy kieruję się przekonaniem, że każdy z nas ma naturalny potencjał, by się rozwijać i wprowadzać takie zmiany w swoim życiu, by być szczęśliwym.

Psychoterapia jest procesem wydobywania naturalnego potencjału. W wyniku doświadczeń z dzieciństwa wytworzyliśmy różne schematy postępowania, które w wielu sytuacjach w dorosłym życiu są nieadaptacyjne. Dzięki doświadczeniu poczucia bezpieczeństwa, zaangażowania, zrozumienia i empatii człowiek może w pełni doświadczać siebie. Poprzez głębsze doświadczanie siebie „tu i teraz”, świadomość własnych uczuć, myśli, doznań z ciała – człowiek może zacząć dostrzegać nowe perspektywy, a przez to zmieniać siebie.
 
Swoją pracę poddaję regularnej superwizji.

Przez ostatnie lata prowadzę psychoterapię indywidualną i pracuję jako psycholog szkolny. Doświadczenie swoje zdobywałam pracując w Poradni Profilaktyki Środowiskowej prowadząc porady, konsultacje, terapię indywidualną, warsztaty Programu Wzmacniania Rodzin oraz pełniąc funkcję kierownika placówki wsparcia dziennego. Odbyłam staż na Oddziale Dziennym Szpitala Psychiatrycznego w Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie. Byłam członkiem Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Ukończyłam czteroletnią Szkołę Psychoterapii przy Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA rekomendowaną przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Brałam udział w rocznym cyklu treningów i warsztatów psychologicznych w ramach Studium Reintegracji Społecznej. Jestem absolwentką psychologii na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Najważniejsze elementy edukacji:
    ⁃    Szkoła Psychoterapii przy Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA rekomendowana przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne – czteroletnie szkolenie specjalistyczne przygotowujące do prowadzenia psychoterapii indywidualnej i grupowej osób dorosłych;
    ⁃    Studium Reintegracji Społecznej – roczny cykl treningów i warsztatów psychologicznych;
    ⁃    Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego – studia psychologiczne;
    ⁃    Warsztaty szkoleniowe: „Ciało w procesie terapeutycznym”, „Ja w obecności i energia życiowa”, “Focusing – spotkanie z Krytykiem Wewnętrznym”. „Terapia skoncentrowana na emocjach EFT” I i II stopień, „Skoncentrowana na osobie terapia dzieci i młodzieży”, „Specyfika pracy psychoterapeutycznej z młodzieżą w wieku 13-15 lat”, „Praca z rodziną w terapii systemowej”, “Współpraca psychoterapeuty z rodzicami nastolatków w trakcie terapii”, “Program Wzmacniania Rodzin”, “ABC neuroróżnorodności. Dorosły Pacjent z ASD i ADHD. Perspektywa psychologiczna i medyczna. Warsztat dla profesjonalistów”

Doświadczenie zawodowe:
    ⁃    psychoterapeuta
    ⁃    psycholog szkolny
    ⁃    członek Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
    ⁃    staż psychoterapeutyczny w Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza
    ⁃    psycholog w Poradni Profilaktyki Środowiskowej – prowadzenie porad, konsultacji psychologicznych i terapii indywidualnej;  prowadzenie warsztatów „Ruch LIDER”;  współprowadzenie zajęć z Programu Wzmacniania Rodzin „Miłość i Granice”,
    ⁃    kierownik Placówki Wsparcia Dziennego przy Fundacji na Rzecz Zapobiegania Narkomanii MARATON